Madárinfluenza

december 19., hétfő 13:18 2016

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében megállapításra került a magas patogenitású madárinfluenza vírus okozta megbetegedés. Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozatával Jász-Nagykun-Szolnok megye területén is elrendelte a baromfi zártan tartásának kötelezettségét.


Tovább »

Karácsonyváró ünnepség

december 9., péntek 13:24 2016


Szilveszteri bál

december 9., péntek 11:33 2016


Képviselőtestületi ülés

december 8., csütörtök 21:54 2016

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre 2016. december 12-én, hétfőn délután 15:00 órára


Tovább »

Sportfejlesztési program

december 5., hétfő 19:00 2016

A Jászboldogházi Sportegyesület 2016 áprilisában nyújtotta be sportfejlesztési programját a TAO pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Júniusban kapta meg a jóváhagyást az egyesület a nyertes pályázatról. Az elnyert összeg cégek, vállalkozások által felajánlott társasági adójából tevődik össze. A megnyert összeget sportfelszerelésekre, sporteszközökre, utazási - és nevezési költségekre és sportlétesítmények bérlésére lehet fordítani.


Tovább »

Szociális célú tüzelő igénylés

november 25., péntek 09:53 2016

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tüzelőanyag ­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 1.384.300,- Ft összegű vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült.


Tovább »

Új Védőnő településünkön

november 21., hétfő 23:26 2016

Szeretettel köszöntöm a kedves Lakosokat! A nevem Szemák Imola, 2016. október elsejétől kezdtem dolgozni Jászboldogházán, mint területi védőnő.

Bizonyára már sokan láttak és találkoztak velem az utcán biciklizve, az iskolában, illetve az Egészségházban. Sokan megkérdezik tőlem, hogy „én vagyok az új védőnő?" és azt is, hogy „hogy tetszik itt a faluban?" Nagyon köszönöm a kedves kérdéseiket, nagyon jól esett valamennyi. Szeretnék egy pár gondolatot írni magamról.


Tovább »

Orvosi ügyelet

november 18., péntek 11:24 2016

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településünkön.


Tovább »

Képviselőtestületi ülés

november 17., csütörtök 13:51 2016

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre 2016. november 21-én, hétfőn délután 15:00 órára


Tovább »

Kéményseprői szolgáltatás

november 17., csütörtök 11:59 2016

November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek végzik megrendelésre.


Tovább »

« előző123456789 • ... • 70717273következő »