Hirdetmény kitűzött földrészlet bemutatásáról

november 24., kedd 10:41 2020

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rend. [a továbbiakban: Korm. rend.] 22. § (2) bekezdése alapján alulírott Dr.
Horváth V. Gábor Ügyvédi Iroda (képv.: dr. Horváth. V. Gábor ügyvéd; székhely: 1054 Budapest, Hold utca
21. II/1., tel.: 06-1-332-25-33, e-mail: hvg.oktm@gmail.com), mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket,
hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és helyszínen kerül
sor

Hirdetmény letöltése